• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
2018 Bahar Semineri

BASIN BÜLTENİ

Tarım ve Gıda Etiği Derneği Bahar Seminerleri 20 Mart 2018 Salı günü Ankara Neva Palas otelinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Sivil Düşün programı tarafından desteklenen seminere, ülkemizin tanınmış bilim insanları ile çeşitli illerden gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldılar.

Seminer, Dernek Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ’un açılış konuşmasının ardından Dr. Kumru Arapgirlioğlu’nun “"İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Ülkemiz Tarımının Temel Sorun Alanları" konulu çerçeve sunuşu ile başladı.

 

Duayen bilim insanı Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yönettiği “Çevre ve Toprak Etiği” başlıklı ilk oturumda konuşmacı olarak Prof. Dr. Selim Kılıç, Prof. Dr. Ufuk Özdağ ile Prof. Dr. İbrahim Ortaş yer aldılar. Konuşmalarda; toprağa saygı kavramı işlendi, toprak etiğinin tarihsel gelişimi üzerinde duruldu, toprak etiğinin gıdaya ulaşım açısından önemi ele alındı ve insan merkezli bir çevre anlayışı yerine, yaşam merkezli bir bütünsel yaklaşımın benimsenmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

 

Tanınmış iktisatçı Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un yönettiği “Tarımda Emek Etiği” konulu ikinci oturumda emeğin değeri konusunda yapan girişten sonra ilk konuşmacı Tire Süt Kooperatifinin Başkanı Mahmut Eskiyörük aile işgücü temelli küçük ve orta işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve gelişebilmelerinde kooperatifçiliğin önemini tarımda örgütlenme perspektifinden anlattı. Daha sonra sosyoloji alanında çalışan Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör kadın ve tarım temasını işlediği “Tarımda Emek Üzerine Yapılan Araştırmalarda /Çalışmalarda Toplumsal Cinsiyete Yönelik Etik İhlaller” başlıklı sunuşunu yaptı. İkinci oturumun son sunuşunda Dr. Bülent İlik “Mevsimlik Tarımda Çocuk Emeği” başlıklı sunuşuyla tarım ve gıda etiğinin en önemli konularından birisi olan çocuk emeği sömürüsünü işledi.

 

Seminerin “Gıda ve Tüketim Etiği” konulu son oturumunun başkanlığını gıda mühendisliği alanının kıdemli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Artemis Karaali yaptı. Bu oturumda Ayşe Dinçer “Medyanın Etik Kodları: Bilimsellik Nerede?”, Prof. Dr. Aziz Ekşi “Gıda Hilesi Nereye Kadar?” ve Tüketici Hakları Derneğinden Ergün Kılıç “Gıda Etiği ve Tüketici Bilinci” başlıklı konuşmalarını yaptılar. Oturumda gıda etiği ve tüketim etiği geniş bir biçimde tartışıldı.

 

Oturumlar sonrasında toplantıya katılan bilim insanları ve sivil toplum örgütleri semineri değerlendirdiler. Ülkemizde daha adil ve daha doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemi yaratabilmek için toplumda etik farkındalıkların ve duyarlılıkların geliştirilmesinin ve bunun için ise sivil hareketlerin dayanışmasının önemi vurgulandı.

 

Son olarak, Tarım ve Gıda Etiği Derneği tüm katılımcılara teşekkür etti ve sonbahar aylarında bu kez İstanbul’da bir seminer düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Seminer boyunca gerçekleştirilen birbirinden değerli sunuma http://targetder.org/ bağlantısından ulaşmak mümkün olacaktır.