• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
BASIN DUYURUSU - 1

TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)

 

BASIN DUYURUSU - 1

 

Şimdi Etik Zamanı!

En sevdiklerimizden ve en yakınımızda bulunanlardan, hiç bilmediğimiz coğrafyalarda yaşayanlara kadar tüm insanları ve bütünüyle insanlığı tehdit eden Covid19 virüs küresel salgını bizim uzun yıllardır görmemekte ısrar ettiğimiz bir gerçeği yeniden tüm çıplaklığıyla bize hatırlattı. Bugün tartışmasız gün yüzüne çıkan bu gerçek, tarımın; salt ekonomik bir faaliyet olmadığı, sosyal ve kültürel boyutlarının da yeterince kapsayıcı sayılamadığı ve tüketiciye uzanan gıda zincirinin temel olarak varoluşsal ve kamusal bir nitelik taşıdığıdır.

İçinde yaşadığımız ortamda yeterli yoğun bakım yatağına, solunum cihazına ve test kitine sahip olmayı sağlamak, koruyucu önlemleri almak nasıl bir kamusal görev ve sorumluluk ise; ülkenin gıda güvencesini ve her bireyin yeterli, güvenli ve uygun gıdaya erişimini sağlamak da temel bir kamu görevi ve sorumluluğudur. Bugün, “sağlık için evde kal” demeyi düşünemeyeceğimiz öncelikli kesim hiç kuşkusuz fedakâr sağlık çalışanlarımızdır. Aynı şekilde çiftçilere ve tarım-gıda zincirinde değer üreten diğer çalışanlara da, “sağlık için evde kal” denemeyeceğini hatırlatırız. 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği olarak, Covid19 virüs salgınına karşı kamusal politikalar belirleme ve uygulama konusunda karar verici durumunda bulunanlara; bu süreçte günümüzün kırılgan tarım ve gıda sisteminin öncelikle ve özenle değerlendirilmesinin, kısa ve orta dönemde sistemi rahatlatacak önlemlerin ivedilikle alınmasının ve ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşlarına karar süreçlerinde yer verilmesinin önemini vurgulamak isteriz.

Ülkemizin gıda güvencesini, olağanüstü koşullarda bile tam anlamıyla sağlayabilmemiz için; etik değerleri odağa alan, toplumun esenliğine dayalı, doğaya saygılı, adil ve paylaşımcı yeni bir tarım ve gıda sistemi yaratmamız gerektiğine olan ve yaşanan salgın sürecinde bir kez daha pekişen inancımızı kamuoyuyla paylaşır, saygılar sunarız.

Unutmayalım; Covid19 virüsüne karşı resmi kurumların çağrılarına uymak ve eksiksiz uygulanmak bugün en önemli yurttaşlık görevimizdir. 

                                                                                             Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

                                                                                                 Yönetim Kurulu

 

 

#SağlıkİçinEvdeKal