• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
BASIN DUYURUSU – 4

TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)

(BASIN DUYURUSU – 4)

 

23 Nisan 2020

 

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

                                                                                                            Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nin açılışını yaparak ulusal egemenliğimizi tüm dünyaya duyurduğumuz büyük günün 100. Yılını korona pandemisinin dayattığı sınırlamaların gölgesinde kutluyoruz. Bugün, bir yüzyıl önce ülkemizde yeni bir toplumsal sözleşmenin önsözünün yazıldığı gündür ve o önsözün en temel değeri; tam bağımsızlık ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Ulu Önder Atatürk, yaşamını bu özlü cümlenin anlamını kanıtlarıyla ve farklı boyutlarıyla ortaya koymaya adamıştır. Eğitim, kadın hakları, inanç özgürlüğü, ekonomik güç ve üretim gibi tam bağımsızlığın korunmasında olmazsa olmazları işaret etmiş; bu yolda yürünmesi için topluma yol göstermiştir.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği olarak biz de ulus olarak tam bağımsızlığımızın 100. doğum günü olan bu kutlu günde, bu en önemli ve vazgeçilmez değerin korunmasında ve yüceltilmesinde tarımın ve gıdanın yerini vurgulamak istiyoruz.

Korona salgınının görünür kıldığı olgulardan biri de tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin bir ülkenin ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı açısından taşıdığı anlamdır. Tarımsal üretimde kendi kendine yetebilme, kendi toplumunu yeterli, güvenli ve uygun gıda ile besleyebilme, en temel insan haklarından biri olan gıda hakkından toplumun tüm fertlerini hakça yararlandırabilme tam bağımsızlığın en reddedilemez kanıtıdır.

Ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın bedeli Kurtuluş Savaşı’nda kanla ödenmiştir; bugün bu değerlerin bedeli insan emeği ve alınteridir. “Üretici köylü milletin efendisidir” diyen Atatürk, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın korunmasında ve sürdürülmesinde tarımsal üretimde yer alan ziraat ordusunun önemini zamanları aşan bir isabetle saptamıştır. Yaşamakta olduğumuz korona günleri onun öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Atamızın bir başka isabetli öngörüsü de 23 Nisan’ı çocuklara, bir diğer deyişle gelecek nesillere armağan etmiş olmasıdır. Gelecek nesillere; ekosistemleri tahrip edilmemiş, doğal kaynakları tüketilmemiş ve kirletilmemiş, biyoçeşitliliği yok edilmemiş bir dünya bırakmak insanlığın vicdani sorumluluğudur. Tarım ve gıda etiği duyarlılığı ile baktığımızda daima dile getirdiğimiz “insana, topluma ve doğaya saygılı, etik değerlere dayalı adil bir tarım ve gıda sistemi” yaratmak çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ödevdir.

Darlığın, kıtlığın ve yokluğun olduğu zamanlar toplumların kendi öz kaynaklarına dönmesini, kendi güçlerini, yaratıcılıklarını, bilgeliklerini ve dayanışmalarını belirli hedeflere yöneltmelerini gerektirir. Böyle zamanlarda başka uluslardan, hele hele ulusötesi şirketlerden destek beklemek ham hayalden başka bir şey değildir. Bu gerçek, varoluş savaşımı verdiğimiz 23 Nisan 1920 tarihinde ne kadar gerçektiyse bugün de o kadar gerçektir. O gün toplum ordumuzu nasıl varıyla yoğuyla desteklediyse bugün de tarım ve gıda alanında üretim yapan, her süreçte görev alanları öyle bir duyarlılıkla ve içtenlikle desteklemelidir. Onların bu zor zamanlarda ortaya çıkan sorunlarını, yüklendikleri külfeti hakça paylaşmalı, direnme güçlerini ve umutlarını güçlüklerin ötesine taşımalarında yardımcı olmalıdır.

Ulusal egemenliğimizin ve tam bağımsızlığımızın değerini ve önemini bir kez daha toplumca kavradığımız bu onurlu günde ülkemizin tarım ve gıda sisteminde yer alan tüm çalışanlara katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyor; bu zor zamanları aşmak için gösterdikleri çabaların başarıyla sonuçlanmasını, aydınlık günlere hep birlikte ulaşmayı diliyoruz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın daha nice 100 yıllarını onurla ve gururla kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz.

                                                     

                                                                           TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)   

                                                                          YÖNETİM KURULU

#SağlıkİçinEvdeKalın