• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.532.474.69.93
  • targetder@gmail.com
Belkıs BİRDEN

Belkıs Birden

1984 yılında Kırıkkale’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladım. Lisans eğitimime 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde başladım. 2007 yılında mezun oldum ve aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü’nde yüksek lisans programına başladım. 2010 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2012 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda doktora programına başladım. “Yeşil Yol Projesi’ne Yönelik Çevre Hareketine Aktif Olarak Katılan ve Katılmayan Yerel Halkın Çevresel Değerlerinin Karşılaştırılması: Rize Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla 2019 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Bölümü’nden doktora derecemi aldım.

İlgi ve çalışma alanlarım; biyoetik-çevre etiği, doğa yazını ve disiplinlerarası çalışmalardır.