• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.532.474.69.93
  • targetder@gmail.com
Prof. Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül

 

Eskişehir’de 1972 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl, aynı Fakülte’nin Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda akademik yaşamına başladı. Doktora eğitimini 2001 yılında tamamladı; 2003 yılında Yardımcı Doçent ve 2010 yılında Doçent oldu, 2015 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yanısıra, Üniversite’nin - aralarında Etik Kurul, CTS Birimi ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi de olmak üzere -pek çok kurul ve komisyonunda aktif olarak görev yapan Dr. Başağaç Gül; aynı zamanda, Dünya Veteriner Hekimliği Tarihçileri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Üyesidir. Veteriner hekimliği tarihi, mesleki etik, veteriner hekimliği mevzuatı, bilim etiği, araştırma ve yayın etiği, hayvan hakları ve hayvan kullanım etiği, müzecilik ve kadın hakları konularında araştırmalar yapan Dr. Başağaç Gül’ün üç kitap editörlüğü, 48 bilimsel makalesi, 11 kitap bölümü yazarlığı, 27’si uluslararası ve 16’sı ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş toplam 43 bildirisi bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca dillerini bilen Dr. Başağaç Gül evli ve bir çocuk annesidir.