• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org

TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin kuruluş düşüncesi Türkiye Biyoetik Derneği tarafından yürütülmekte olan ve AB ile TC tarafından finanse edilen “Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması (Promoting Agricultural and Food Ethics in Turkey and Improving the Ethical Decision‐making Capacity of the Stakeholders in Agriculture‐TARGET) Projesi”nin hazırlık sürecinde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte tarım ve gıda etiği alanında ülkemizde henüz gerçekleştirilememiş oluşumlar ve etkinlikler incelenmiş ve bu konuda hiçbir sivil toplum örgütü olmadığı görülmüştür. Bu veriden hareketle, projenin iş paketleri arasında bir tarım ve gıda etiği derneği oluşturulmasına yer verilmiştir.

 

Dernek, 30 Mart 2016 tarihinde kurulmuş, 10 Mayıs 2016 tarihinde Dernek Tüzüğü kabul edilmiş ve 5 Kasım 2016 tarihinde ilk olağan genel kurulu gerçekleştirilmiştir.

 

Derneğin amacı; tarım ve gıda sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular ve sorunlar hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Hedefleri:

  • Kamu kurumlarının, özel sektör kuruşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı tarım ve gıda etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmak, bunları izlemek; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmek
  • Eğitime yönelik her türlü çalışma yapmak
  • Araştırma yapmak ve araştırmaları desteklemek
  • Uluslararası iş birlikleri kurmak
  • Sempozyum, kongre, çalıştay düzenlemek
  • Sertifikasyon
  • Yayın, dokümantasyon
  • Toplumu bu konuda bilgilendirmeye ve farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

olarak belirlenmiştir.