• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.532.474.69.93
  • targetder@gmail.com
Rahime Petek ATAMAN

Rahime Petek ATAMAN

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamı boyunca; özel sektörde üretim ve kalite kontrol mühendisliği; Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ve Et ve Balık Kurumu’nda üretim ve kontrol mühendisliği görevinde bulundu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde gıda mevzuatı ile ilgili olan Gıda Kodeksi Şube Müdürlüğü ve Gıda Dış Ticareti Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. İlgili dönemde Bakanlık adına çok sayıda uluslararası toplantıya katılarak ülke görüşlerini savundu. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli oldu. 2012 – 2019 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yarı zamanı öğretim elemanı olarak “Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler” dersini vermiştir. 

Halen Gıda Güvenliği Kongresi’nin Koordinatörlüğünü yapmakta, Kalite Sistem Akademi’de sektöre yönelik gıda mevzuatı dersi vermektedir.

Pek çok AB Projesinde görev yapmış, en son “Güvenilir Gıda, Güvenilir Gelecek” ve “Tarım ve Gıda Etiği” ve Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nde uzman olarak görev almıştır.  

Editörlüğünü Zürih Uygulamalı Bilimler Üniveristesi’nden Evelyn Kirchsteiger-Meier ve Tobias Baumgartner’ın yaptığı 2014 basımlı “Global Gıda Güvenliği Mevzuatı” kitabının Türk mevzuatı ile ilgili bölümünü yazan iki yazarından biridir. Sektör dergileri ve ulusal basında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası kurucu üyelerindendir. Oda’nın 5., 6., 8. ve 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür ve değişik zamanlarda farklı kurullarda görev almıştır. Gıda Teknolojisi Derneği ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.