TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET

TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ'ne Hoş geldiniz.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği; tarım ve gıda sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular ve sorunlar hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan bir dernektir.

Kurulduğu günden bugüne değin yüklendiği görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışan ve bu amaçla eğitimler, kongreler, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte olan TARGET Türkiye’nin ilk ve tek Tarım ve Gıda Etiği Derneği olma özelliğini sürdürmektedir.

Derneğin hedefleri;

  • Kamu kurumlarının, özel sektör kuruşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı tarım ve gıda etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmak, bunları izlemek; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmek
  • Eğitime yönelik her türlü çalışma yapmak
  • Araştırma yapmak ve araştırmaları desteklemek
  • Sempozyum, seminer, kongre, çalıştaylar vb toplantılar düzenlemek
  • Uluslararası iş birlikleri kurmak
  • Yayın yapmak, konuya ilişkin kitaplık ve belgelik düzenlemek
  • Toplumu bu konuda bilgilendirmeye ve farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.