TARİHÇE

Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin kuruluş düşüncesi Türkiye Biyoetik Derneği tarafından 1 Ocak 2016 – 1 Haziran 2017 tarihleri yürütülmüş olan ve AB ile TC tarafından finanse edilen “Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması  Projesi”nin hazırlık sürecinde ortaya çıkmıştır.

Bu mütevazı bütçeli Projede kongre, yaygın eğitim ve bilimsel araştırma etkinliklerin yapılması öngörülmüştür. İlgili tarih aralığında bu konuda ülkemizde herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadığından, başlatılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da bir dernek kurulması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 30 Mart 2016 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.  Kurucu üyeleri Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Prof. Dr. Yasemin YALIM, Rahime Petek ATAMAN, Ayşe KURTOĞLU, Prof. Dr. Koray HAKTANIR, Prof. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL ve Dr. Şennur ÖZKAYA olan derneğin tüzüğü 10 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 5 Kasım 2016 tarihinde ilk olağan genel kurulu gerçekleştirilmiştir.

Kurulduğu günden bugüne değin yüklendiği görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışan ve bu amaçla eğitimler, kongreler, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte olan TARGET Türkiye’nin ilk ve tek tarım ve gıda etiği derneği olma özelliğini sürdürmektedir.