1. Dönem Onur Kurulu

2016 - 2019

ASIL ÜYELER

1. Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU KUŞ
2. Dr. Hüseyin SUNGUR
3. Doç. Dr. Mustafa PALA

YEDEK ÜYELER

1. Prof. Dr. Metin ATAMER
2. Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL
3. Dr. Şennur ÖZKAYA