Geçici Yönetim Kurulu

Mart 2016 – Kasım 2016

Başkan Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM
Sekreter R. Petek ATAMAN
Sayman Ayşe Kurtoğlu
Üye Prof. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL