Üyelik Koşulları

Üyelik Dernek Tüzüğü’nde (yürürlük 30 Mayıs 2016) üye olma koşulları aşağıdaki biçimde belirtilmiştir:

Üye Olma Hakkı
Madde 5 - Derneğin 2 tür üyesi vardır:

a) Asıl Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler asıl üye olarak derneğe üye olabilirler. Yabancı uyrukluların Türkiye’de oturma hakkı sona erdiğinde dernek asıl üyeliği de sonlandırılır.

Dernek amacına uygun alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler de asıl üye olabilirler.

Derneğe asıl üye olmak üzere başvuran, üyelik koşullarına uygun kişilerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Başvurusu kabul edilen kişi üye defterine kaydedilir. Onaylanmayanlara 30 (otuz) gün içinde bildirimde bulunulur.

b) Öğrenci Üye: Ön lisans ve lisans programlarında öğrenciliği devam eden kişilere “öğrenci üye” statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler, ancak seçimlerde oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Öğrencilik durumu sonlanan öğrenci üyelerin üyeliği sonlanır.

 

Derneğimize asıl üye olmak için;

Asıl üyelik başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Tarım ve Gıda Etiği Derneği adına açılan

Türkiye İş Bankası, İbni Sina Şubesi

Hesap No : 4364 01676 83

IBAN : TR63 0006 4000 0014 3640 1676 83 No’lu TL hesabına giriş ödentisi 30 TL ve yıllık aidat 150 TL olarak toplam
180 TL yatırınız.  Dekontu, başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Derneğimize iletiniz.