Başkan

Prof. Dr. Cemal TALUĞ

DOĞUM YERİ ve YILI: İzmir-Ödemiş, 1948

AKADEMİK YAŞAMI : 1971 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden (AÜZF) mezun oldu ve AÜZF Tarımsal Yayım ve Haberleşme Kürsüsü Asistanı olarak göreve başladı. 1975 yılında “Tarımda Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 1983 yılında Üniversite Doçenti unvanını aldı. !986 yılında bir uluslararası bir tarımsal araştırma kuruluşunda görev alarak Üniversiteden ayrıldı ve yurt dışına gitti. 1989 Aralık ayında yeniden Türkiye’ye ve üniversiteye (AÜZF) döndü ve 1990 Ocak ayında Profesör oldu. 2015 yılında yaş sınırıyla emekliye ayrıldı.  
 
ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMA : Pakistan, Quetta, USAID MART/AZR Projesi, uluslararası araştırmacı (1986-89)
 
ÜNİVERSİTE YÖNETİM GÖREVLERİ : Ankara Üniversitesi Rektörü (2008-12) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı (2004-08) Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı (1997-2000)
 
MESLEK ODASI ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı (1977-78) TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi (2002-12) Türkiye Çevre Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi (2006-11) UNICEF Türkiye Milli Komitesi Çocuk Dostu Kentler Danışma Kurulu Üyeliği (2006 – 2009)  Türk Eğitim Derneği (TED) Bilim Kurulu Üyesi (1992-98)
 
YURT DIŞI ONURSAL UNVAN VE NİŞANLAR :  Makedonya Bitola(Manastır) St. KlimentOhridski Üniversitesi Onursal Profesörlük (2012) JaponyaSoka Üniversitesi Yüksek Onur Nişanı (2011) İtalya Cumhuriyeti Yüksek Dayanışma Nişanı (2010) Azerbaycan Nahcivan Devlet Üniversitesi Onursal Doktorası (2009)
 
YURT İÇİ KURULUŞLARDAN ÖDÜLLER : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Büyük Hizmet Ödülü (1982) Ankara Kulübü Derneği, Başkent Ankara’ya Hizmet Ödülü (2012) Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Yılın Atatürk Liselileri (2012) Toplumsal Etik Derneği, Yönetimde Yansızlık Ödülü (2012)
 
ONURSAL ÜYELİKLER : Mülkiyeliler Birliği, Onursal Üye (2012) Türkiye Biyoetik Derneği, Onursal Üye (2014)

BİLİM ALANI VE YAYINLARI : Tarımsal yayım, yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi, tarımsal bilgi sistemleri, katılımcı kırsal kalkınma konularında yoğunlaşan 70 adet Türkçe ve İngilizce bilimsel yayın