Başkan Yardımcısı

R. Petek ATAMAN

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamı boyunca; özel sektörde üretim ve kalite kontrol mühendisliği; Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ve Et ve Balık Kurumu’nda üretim ve kontrol mühendisliği görevinde bulundu. İlgili dönemdeki adı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda gıda mevzuatının oluşturulduğu Gıda Kodeksi Şubesinin müdürlüğünü ve Gıda Dış Ticareti Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu dönemde özellikle Bakanlık adına çok sayıda uluslararası mevzuat oluşturma toplantılarına katılarak ülke görüşlerini savundu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra 2008 yılında Bakanlıktan emekli oldu.
2012 – 2019 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yarı zamanı öğretim elemanı olarak “Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler” dersini verdi.  
Halen Gıda Güvenliği Kongresi’nin Koordinatörlüğünü yapmakta, bir AB Projesi olan “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nde gıda güvenliği eğitim koordinatörü ve eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Sektöre yönelik gıda mevzuatı eğitimleri vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

Halen çalışmakta olduğu proje dışında da, pek çok AB Projesinde görev yapmış, son dönemde “Güvenilir Gıda, Güvenilir Gelecek” ve “Tarım ve Gıda Etiği” ve “Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nde uzman/kilit uzman olarak görev almıştır.  

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın kurucu üyelerindendir. 4 dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olup, halen Oda Onur Kurulu üyesidir. Gıda Teknolojisi Derneği ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. Gıda Güvenliği Derneği’nin ve kimi üniversitelerin gıda mühendisliği bölümlerinin danışma kurulu üyesidir.  

Editörlüğünü Dr. Evelyn Kirchsteiger-Meier ve Tobias Baumgartner’ın yaptığı “Global Gıda Güvenliği Mevzuatı (2014)” kitabının Türk mevzuatı bölümünün;  editörlüğünü Prof. Dr. Kadir Halkman’ın yaptığı “Gıda Mikrobiyolojisi (2019)” kitabının “Gıda Güvenliği” bölümünün; editörlüğünü Prof. Dr. Muhittin Tayfur ve Doç. Dr. Perim F. Türker’in yaptığı “Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 9 (2020)” kitabının “Gıda Katkı Maddelerinin İşlevi ve Güvenliği” bölümünün; editörlüğünü Prof. Dr. Birol Saygı’nın yaptığı “Sağlıklı Mutfak (2021)” kitabının “Gıda Güvenliği Politikaları ve Yasal Düzenlemeler” bölümünün yazarlarındandır. Sektör dergileri ve ulusal basında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.