Sayman

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa EVREN

Mustafa Evren 1966 yılında Samsun’da doğdu. İlkokulu Subaşı İlkokulu’nda, ortaokulu Mithatpaşa Ortaokulu’nda ve lise öğrenimimi 19 Mayıs Lisesi’nde Samsun’da tamamladı. 1983 yılında 1 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduktan sonra, 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü’nde eğitimine başladı. 1988 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünün açmış olduğu Araştırma Görevlisi sınavını kazandı. 1991 yılında Yüksek Lisans öğrenimimi tamamladı. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1997 yılında doktora öğrenimimi tamamladı. 8 Kasım 2001 tarihinde Gıda Mühendisliği Bölüm’ne Yardımcı Doçent olarak atandı ve halen aynı bölümde Doktor Öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.  OMÜ Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu’nda Doktor Öğretim Üyesi temsilcisi olarak görev yapmaktadır.  Öğretim üyesi olarak çalıştığı süre içinde çeşitli dönemlerde Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Dekan Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, OMÜ Gıda Kulübü Akademik Danışmanlığı olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kongrelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve Barış Emir EVREN adında bir çocuk babasıdır.