Etkinlikler

Kongreler

Seminerler / Sempozyumlar / Paneller

Konferanslar / Kampanyalar

Eğitim Programları

Araştırma Projesi

  • Tarım ve Gıda Sektöründe Çalışan Ziraat ve Gıda Mühendisleri ile Veteriner Hekimlerin Tarım ve Gıda Etiği ile İlgili Bilgi ve Tutumları (Nisan 2016 – Mart 2017)