"İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim"

27-04-2022

Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin (TARGET) geleneksel etkinliği Bahar Semineri, bu yıl, “Çevre Sorunları ve İklim Adaletsizliği” başlığıyla ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Adana’da düzenlenecek. Seminer, 26 Nisan 2022 Salı günü 13.30 – 17.30 saatleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

İnsan faaliyetlerinin neden olduğu ve çözümü için yine insanların doğru eylemlerinin gerektiği giderek derinleşen çevre sorunlarına ve geri dönülemez bir noktaya çok yaklaşan iklim krizine dikkat çekmek için, “İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim” sloganının benimsendiği TARGET 2022 Bahar Semineri, açılış konuşmaları ile başlayacak. Seminer’in Açılış Konferansı “İklim Krizi Sürecinde Etik Sorumluluklar” başlığıyla Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş tarafından verilecek.

İki oturum olarak planlanan Seminerin Birinci Oturumu’nun Başkanı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Ruşen Keleş olacak. Bu oturumda, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Prof.Dr. Nesrin Çobanoğlu, “Çevre Etiği ve İklim Değişikliği” ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. İlkay Dellal, “İklim Krizi ve Tarımda Dönüşüm” başlıklı sunumları ile yer alacaklar.

TARGET Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Petek Ataman tarafından yönetilecek İkinci Oturum yine iki değerli konuşmacıyı kapsıyor. Konuşmacılardan Sosyolog Dr. Bediz Yılmaz, “İklim Krizi, Gıda Adaleti ve Yoksulluk; Kentlerin Rolü”; Gıda Mühendisi ve Gıda Yazarı Dr. Bülent Şık ise “İklim Adaletsizliği, Çevresel Irkçılık ve Gıda” konularını işleyecekler.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 2022 Bahar Semineri’nin hedef kitlesini tarım ve gıda alanıyla ilgili meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Ekseninde bilim ve etiğin yer aldığı, adil ve dayanışmacı, emeğe ve doğaya saygılı bir tarım ve gıda sisteminin inşa edilmesinde bu seminerin önemli bir adım olacağına inanılıyor.