Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi'ne Katılım Sağladık

18-10-2023

Tarım ve Gıda Etiği (TARGET) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin 16 - 18 Ekim tarihlerinde  “Gelenekten Geleceğe Gıda Güvencesi, Gıda Güvenliği ve Etik”  mottosuyla düzenlediği “Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi”ne katılım sağlanmıştır.

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Cemal TALUĞ yaptığı açılış konuşmasında; Sivas Kongresi’nin Kurtuluş Savaşının başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Ankara’da BMM açılışına kadarki süreç içinde çok önemli bir köşe taşı olduğunu vurgulayarak, cumhuriyetimizin 100. Yılında Sivas’ta, adında “Cumhuriyet” olan tek üniversitede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiştir.  TALUĞ, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve 18 Ekim Dünya Etik Günü’nün birlikte değerlendirildiği etkinlikte; Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin bilim ve etiğin birlikteliğini çok önemsediğini, tarım ve gıda sistemlerinin ana ekseninde bilim ve etiğin mutlaka birlikte yer alması gerektiğini vurgulamış ve bilimin bir cumhuriyet değeri olduğunun altını çizmiştir.
 
Kongre’de düzenlenen Tarım ve Gıda Etiği Paneli’ne Dernek Başkanımız Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Dernek Başkan Yardımcımız R. Petek ATAMAN ve Derneğimiz kurucu üyesi ve Biyoetik Derneği’nin önceki dönem başkanı Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM konuşmacı olarak katılmışlardır.

Oturumda; tarım ve gıda sistemlerinin küresel, ulusal ve yerel düzeyde; dayanışma, kapsayıcılık, dürüstlük, adalet gibi etik değerler temelinde yükselmesi, insan haklarına dayalı, emeğe saygılı ve doğaya dost olması, bilimsel araştırmaların etik değerlere dayanması gerektiği; etik olmadan bilimden söz edilemeyeceği ve gıda araştırmalarının kendine has etik sorun alanlarını çözmede ortak etik ilkeler benimsenmesinin, etik kılavuzlar oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır.

Derneğimiz, her fırsatta Tarım ve Gıda Etiği ile ilgili olarak görüşlerini toplumun tüm kesimleriyle paylaşmaya ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık yaratmaya devam edecektir.