14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

13 Mayıs 2023
BD Sayı: 2023/02

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

“Türkiye’nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür”
Mustafa Kemal ATATÜRK

İnsanlık, çok uzun süren avcılık ve toplayıcılık evresinin arkasından bazı bitkileri kültüre almayı ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi başarmış, bundan yaklaşık 12.000 yıl önce tarıma, çiftçiliğe başlamıştır. Böylece insanın varlığını devam ettirebilmek için vazgeçilemez ve ertelenemez ihtiyacı olan gıdanın ana kaynağı tarım olmuş, insanlar doğanın verdiğiyle yetinmeyi bırakarak, doğada var olanı kendileri yetiştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Yiyeceğini kendi üretmeyi başaran insan, çiftçilik sayesinde yerleşik düzene geçebilmiş ve günümüz uygarlığının temellerini atabilmiştir. 

Bugün dünyanın her ülkesinde, insanın yaşadığı her yerde çiftçilik vardır. Her yörede, coğrafya ve iklimin elverdiği koşullarda bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Çiftçinin kadim bilgisi yanında bilimsel çalışmalarla gelişen teknolojiler tarımı giderek daha bilgi tabanlı ve eğitim gerektiren bir meslek haline dönüştürmektedir. Ancak tarımın; insanın, toplumun ve doğanın esenliğini için en yaşamsal, en büyük ve en değer yüklü ekonomik faaliyeti olma özelliği hiç değişmemiştir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsan türü bu mavi gezegende varlığını sürdürdükçe yok olmayacak tek meslek varsa o da çiftçiliktir. İnsanın çiftçilere borcu hiç bitmeyecektir. 

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP)’nun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946’nın anısına, 1984 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde, her yıl 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün dolayısıyla bir taraftan çiftçiliğin değeri dile getirilirken, diğer taraftan tarım ve çiftçilerin sorunları gündeme getirilmektedir. Çok hayati bir uğraş olmasına, çok köklü ve saygın bir geçmişe ve sorumluluğa sahip olmasına rağmen tarım, kendi bünyesinde yığınla sorun taşımaktadır.

Bu sorunların kaynağında bulunan başlıca olgular olarak; günümüzde gıdanın herhangi bir meta haline getirilmiş olması, ulusötesi dev firmaların gıdamızı büyük ölçüde kontrol etmeleri, küresel tarım ve gıda sisteminin eşitsizlikleri derinleştirmesi, emeği sömürmesi, doğayı tahrip etmesi ve aile işletmelerini sahne dışına sürüklemesi sayılabilir. 

Ülkemizde tarımın ve çiftçiliğin sorunları son dönemde hızla artmış ve ağırlaşmıştır. Kırsal alanların her anlamda ihmal edilmesi ve üretici aleyhine gelişen tarım politikaları nedeniyle aile çiftçileri hızla tarımdan ve üretimden kopmaya, kırsal alanlar sessizleşmeye başlamıştır. İki binli yılların başında yaklaşık 3 milyon civarında olan kayıtlı çiftçi sayımız, günümüzde 2 milyona düşmüştür. Bu günlerde kırsalda yaşayanların yaş ortalaması 56’ya ulaşmıştır. Diğer yandan halen ülke istihdamının yaklaşık yüzde 18’ni karşılayan tarım sektörü, GSMH’dan yüzde 5 civarında pay alabilmektedir. Bu acı durumun başka bir okuması ise Türk çiftçisinin milli gelirden, normal bir yurttaşın aldığı payın üçte birini almasıdır.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak 2023 Dünya Çiftçiler Gününde çiftçilerimizin hak ettikleri ancak onlardan ne yazık ki esirgenen saygın konumu kazanmaları için her türlü çabanın gösterilmesi gereğini vurgulamak istiyoruz. Onların emeklerinin karşılığını hakça almaları, insan onuruna yakışan bir yaşama kavuşmaları, eşit söz hakkına ve olanaklara sahip olmaları ulusumuzun aydınlık geleceğinin anahtarıdır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının şafağında, değerli çiftçilerimizi Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu duyurunun girişine aldığımız sözleriyle selamlıyor, onlara içten şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)
Yönetim Kurulu