Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası

08 Haziran 2024

BD Sayı: 2024/07

Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası

Onarım nesline dönüşme zamanı…

İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen BM Çevre Konferansıyla birlikte her yıl 5 Haziran tarihinde Dünya Çevre Günü kutlanmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde 5-11 Haziran günleri Çevre Koruma Haftası olarak ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu özel gün ve hafta kapsamında; çevrenin önemi, çevre sorunları ve çevrenin korunması konusunda çeşitli etkinlikler yoluyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak insanın doğaya ve yaşama karşı sorumlulukları üzerinde durulmaktadır.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Çevre Günü’nün 2024 yılı teması, Bizim Toprağımız. Bizim Geleceğimiz. #RestorasyonNesli" olarak belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde doğal varlıkların korunması konusunda giderek yükselen duyarlılıklara ve özellikle sivil toplumda daha fazla yankı bulan çevreci hareketlere karşın, insanlığın çevreye verdiği tahribat, giderek artmakta ve “açık ve kesin” tehdit seviyesine çıkmış bulunmaktadır.

Kuraklık, iklim değişikliği, çölleşme, toprakların tahribatı, erozyon, tuzlanma, toprak ve su kirliliği, biyoçeşitliliğin hızla yok olması, ormansızlaşma ve sulak alanların her geçen gün azalması, çevre sorunlarını sürekli büyütmekte ve geri dönülemez bir noktaya taşımaktadır. Doğada yaşanan her olayın, olgunun ve canlının birbiriyle ayrılmaz bağı vardır. Bu bütünsellik nedeniyle çevresel her sorun veya olumsuzluk diğerlerini de etkilemektedir.

Tümü 17 maddeden oluşan ve geleceğimizin kurtuluş işaretleri sayılabilecek BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının çoğu çevre ile yakından ilgilidir. Çünkü çevre, bu amaçlar arasında sayılan iklim, karasal yaşam, sudaki yaşam, temiz su ve sıhhi koşullar ve sorumlu tüketim ve üretim kavramlarıyla sürekli etkileşim halindedir. Örneğin iklim krizi, her canlının hayatını doğrudan etkilemektedir. Sulak alanların azalması, biyoçeşitliliği azaltmaya devam etmektedir. Dünya kaynaklarının kontrolsüz ve hesapsız kullanımı, çevre sorunlarını telafisi zor aşamaya taşımaktadır.

Çevre sorunlarının temelinde insan faaliyetlerinin olması başlı başına bir acıdır. Çünkü insanlık, bugün yaptığı ve yapmadığı şeyler yoluyla geleceğini karartmaktadır. Ancak, dünyamız ve geleceğimiz için her şey bitmiş değildir. Dünyayı onarmak, restore etmek ve doğanın döngüsüne/akışına saygı duymak halen mümkündür. “Bir Dünya” gerçeği, insanlığın ve doğanın esenlik ve de gelecek meselesidir. “Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, onu çocuklarımızdan ödünç aldık” derin deyişi insanlığın sorumluluklarını da açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlık, her şeyin sahibi olma hevesinden sıyrıldığında kendisi ve geleceği adına işler yoluna girmeye başlayacaktır.

Geçmişten gelen ve günümüzde devasa hal almış çevre sorunlarının artışında önemli rolleri olan çağdaşlarımız, aynı zamanda, çözümlerin de yaratıcısı ve ortağı olmak gibi tarihi bir görev ile karşı karşıyadır. Dünya Çevre Günü 2024 temasında yer aldığı gibi yıkım neslinin, onarım nesline dönüşmeye başlaması, dünyanın geleceğinden umutla söz etmek anlamına gelmektedir. O halde hepimizin sorumluluğu ortadadır.

TARGET Yönetim Kurulu olarak herkesi, doğaya karşı etik değerler çerçevesinde sorumlu, özenli ve bilinçli davranmaya davet ediyoruz.

 

     Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

Yönetim Kurulu