15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

14 Ekim 2023
BD Sayı: 2023/09

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 1995 yılında alınan bir kararla kırsalda yaşayan kadınların durumuna ve önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak benimsenmiş, ülkemizde de 1997 yılından bu yana özel günler kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaya başlanmıştır. Kadın çiftçiler; üretici/yetiştirici olarak yoğun çalışmaları yanında, anne, eş, bakıcı, ev kadını gibi birçok rol ve görevi aynı anda yürütmektedir. 

Kırsalda yaşayan kadınlarımız; tarım istihdamının %40’dan fazlasını oluştururken yaklaşık %80’lik kesim ücretsiz aile işçisi ve yaklaşık %95’i sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışmaktadır. Tarım işçilerinin de yarısı kadındır. 

Görüldüğü gibi, kırsaldaki kadın üretimin çok içindedir; bağda-bahçede, ahır-damda, harmanda-hasatta vardır. Ancak kadınlarımızın gerek ücretli çalışması gerek sosyal sigorta sisteminde yer alması ve gerekse ailenin elde ettiği gelir üzerinde söz söyleme hakkı oldukça kısıtlıdır. Bu çelişkili durum yıllardır devam etmektedir ve kadınlarımızın lehine ciddi anlamda bir iyileşme yaşanmamaktadır. 

Kırsaldaki kadının yoksulluğu ve yoksunluğu, onun eğitim, sağlık ve diğer alanlarda hizmet ve olanaklardan erkeklere göre oldukça düşük oranda yararlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde kadını yok sayarak elde edilmiş gerçek kalkınma ve gelişme örnekleri yoktur. Haliyle ülkemizin kırsal kalkınmasının temel çalışma konuları sağlık, eğitim, altyapı, teknoloji vb. gibi kavramların yanı sıra kadınların durumunun iyileştirilmesine de dayanmak zorundadır. Aksi durumda kırsal nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın ihmal edildiği/göz ardı edildiği seçenekler ülkemizin belli başlı sorunlarının kök nedenleri arasında olmaya devam edecektir. Örneklemek gerekirse ailenin kırdan kente göç etmesinde kadınlarımızın tercihleri belirgindir. Çünkü kadın; ailesi ve özellikle çocukları için sigorta, eğitim, düzenli gelir vb. gibi kıstasları gözetmekte ve daha iyi koşullarda yaşam umuduyla yerini-yurdunu terk etmeyi göze almaktadır.  Kırdaki ailelerin göç etme kararı; tarımda üretimden kopuşların hızlanması, gıda egemenliği, dışa bağımlılık, ekonomik gerileme, çarpık kentleşme, güvenlik vb. gibi pek çok sorunu doğrudan tetiklemektedir.

TARGET Yönetim Kurulu olarak; üretimin devamlılığı ve gelecek umutlarının canlı kalması için, kadın çiftçilerimizin insan onuruna yaraşır biçimde yaşama koşullarının oluşturulmasını ve onların alın terinin/emeğinin karşılığını aldığı ve gerçek değerini bulduğu/hissettiği günlere kavuşmasını dileriz.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 
Yönetim Kurulu