16 Ekim Dünya Gıda Günü

15 Ekim 2023
BD Sayı: 2023/10

16 Ekim Dünya Gıda Günü

Sular hepimizindir! Temiz suya ulaşım bir insan hakkıdır!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak ilan edilmiştir. Bu özel günde, her yıl FAO tarafından farklı bir tema belirlenmekte ve bu tema çerçevesinde gıdaya erişim sorunları, açlık, sürdürülebilir gıda arzı gereklilikleri gibi konularda farkındalık yaratacak çalışmalar yapılmaktadır.  Bu yıl Dünya Gıda Günü teması, “Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma” olarak benimsenmiştir. 

Suyun dünyadaki yaşam ve insanlar için hayati bir ihtiyaç olduğu, susuz bir yaşamın mümkün olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak artan nüfus, çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi pek çok etken dünyadaki su kaynaklarının her geçen gün daha fazla stres altına girmesine neden olmaktadır.  

Temiz su olmadan hijyen sağlanamayacağı gibi; tarlada, çiftlikte, fabrikada gıdaların üretiminin gerçekleştirilmesi de mümkün olmayacaktır. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %72’si tarımda kullanılmaktadır. Tarımda bilinçsiz ve kuraldışı sulama, gübreleme, pestisit kullanımı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesinde rol oynayan çok önemli nedenlerdir. 

Dünyada ve ülkemizde su kaynakları açısından kritik bir döneme girilmiş bulunmaktadır. 

Bir yandan su kaynakları hızla azalırken, diğer yandan suyun adil bir biçimde dağıtılması da sağlanamamaktadır. Suya ulaşımdaki adaletsizliğin temel nedeni coğrafi kısıtlardan çok yürütülmekte olan su politikalarıdır. Dünyada ve ülkemizde su, temel insan hakkı olarak değil bir meta olarak yönetilmektedir. Bu nedenledir ki dünya nüfusunun bir kısmı su sorunu olup olmadığından bağımsız olarak yeterli suya ulaşamamaktadır. “Suya erişim konusunda kimseyi geride bırakmamak”, ancak yeni yasal düzenlemeler yapılarak sağlanabilecektir. 

Ülkemizde, içinde bulunduğumuz yıl yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 8 ay geçmesine rağmen, başta Hatay olmak üzere hala suya erişimde sıkıntı yaşanmakta olduğu görülmektedir. Büyük bir felakette yakınlarını yitiren, pek çoğu hala çadırlarda veya konteynırlarda yaşayan vatandaşlarımız yeterli suya ulaşım talep etmektedir. Depremin ardından oluşan devasa moloz yığınlarının su kaynaklarının kirlenmesine yol açılmadan bertaraf edilmesi ise son derece önemli bir başka sorun alanıdır. 

Su kaynaklarının korunması ve suya kimseyi geride bırakmadan adil erişimin sağlanması yönünde hemen bugün, başta ülkelerin yöneticileri olmak üzere tüm kesimler tarafından gerçekçi adımlar atılmazsa su kıtlığı sorunu dönüşü olmayan bir noktaya gelecektir. Yetersiz su, açlık, kıtlık ve çatışmalar getirecektir. Su savaşları ve su mültecilerinin ayak sesi artık duyulur haldedir. 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), 16 Ekim 2023 Dünya Gıda Gününde; “Sular hepimizindir! Temiz suya ulaşım bir insan hakkıdır!” vurgusuyla çok geç olmadan su kaynaklarının korunması ve suya adil ulaşımın sağlanması çağrısında bulunmaktadır.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)
Yönetim Kurulu