18 Ekim Dünya Etik Günü

17 Ekim 2023
BD Sayı: 2023/11

18 Ekim Dünya Etik Günü

“Etiği Güçlendirelim!”

Her yıl Ekim ayının üçüncü çarşamba günü Dünya Etik Günü olarak değerlendiriliyor, değişik ülkelerde çok sayıda kuruluş bu konuda düzenledikleri etkinlikleri, gerçekleştirdikleri projeleri ve yaptıkları diğer çalışmaları paylaşarak etik farkındalık ve duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Dünyanın birçok yerinde doğan bu çoban ateşleri; güçlü bir birbirinden öğrenme, esinlenme ve dayanışma ortamı yaratarak, yaşanılan tüm olumsuzluklara karşın, mavi gezegenin hepimiz için daha “iyi” bir eve dönüşmesi için umutlarımızı yeşertiyor ve güçlendiriyor.

Dar ve zor zamanlar yaşıyoruz. İklim krizinin yarattığı afetler, pandemi ve insanlığın yüzkarası olan 21. Yüzyılda yaşanan savaşlar etiğin değerini bize yeniden ve yeniden hatırlatıyor. Kuşkusuz, bilim insan uygarlığının kazanımlarında temel ve öncü bir pay alıyor. Yolumuzu aydınlatıyor. Ancak bilim etikle birlikte yürümediği ve birlikte güçlenmediği takdirde bizi çıkmaz sokaklara da yöneltebiliyor. Başta bilim olmak üzere yaşamın her alanında etik bizim ana pusulamız olmalıdır.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, yaşanan bu dar ve zor zamanların bize gıda ve tarımın önemi ve değerini de yeniden hatırlattığını ve mevcut tarım ve gıda sistemlerinin zaaflarını ve kırılganlıklarını göz önüne serdiğini birçok kez vurguladık. Bunun da bir dönüşüm ihtiyacını açıkça ortaya koyduğunun altını çizdik. Daha adil, kapsayıcı ve dayanışmacı, insan haklarına dayalı, emeğe dost ve doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemini ivedilikle yaratılması gereğini dile getirdik ve bunun olmazsa olmaz koşulunun sistemin ana ekseninde mutlaka bilimle etiğin birlikte yer alması olduğunun altını çizdik.
 
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), 2023 yılı Dünya Etik Günü’nde; insanın varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilemez ve ertelenemez gereksinimi olan gıda ve insanla doğa arasında arayüz oluşturan tarım alanında etik bilincin arttırılması, etiğin güçlendirilmesi ve etik değerlerin sahiplenilmesini konu alan bir video hazırlamıştır. Bu video 18 Ekim saat 00.01’den itibaren aşağıdaki YouTube kanallarında yayında olacaktır. Bilginize saygılarımızla sunarız.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu

 

TARGET YOUTUBE LİNKİ : TIKLAYINIZ

SOLFASOL TV YOUTUBE LİNKİ : TIKLAYINIZ